Rehabilitació d´ Edificis

Desde els seus inicis, NOVAPOX ha ofert als seus clients les tècniques més especialitzades i innovadores del sector de la rehabilitació d´ edificios i la restauració d´ edificis, tant en obra privada com en obra pública. Aquesta especialització ha conduït a l'empresa a un elevat nivell de versatilitat que, unida a l'agilitat pròpia d'una PIME, ha permès oferir als clients un ampli ventall de solucions mitjançant tècniques constructives diverses.

NOVAPOX es una empresa amb mes de 20 anys d´ experiencia dedicada a la rehabilitació d'edificis entenent l'edifici com un valor important que ha de ser conservat al llarg del temps.

Posem a disposició dels nostres clients una Gestió Integral del projecte facilitant un desenvolupament "claus en mà" del mateix a través de la interlocució amb els nostres tècnics. Pretenem aconseguir un òptim resultat final i una bona comunicació entre la propietat i l'obra. Per a això designem un únic interlocutor per obra que aconsegueix una major coordinació, optimitzant temps d'execució, evita desviacions del pressupost, gestiona tràmits econòmics i administratius, etc.

El nostreequip tècnic d'Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Enginyers podran assegurar la qualitat al llarg de tot el projecte responent a les necessitats que el client ens sol · liciti o bé prenent iniciativa i decisions sobre la intervenció puntual o la rehabilitació total a l'edifici. Els mateixos tècnics, arquitectes i enginyers, coordinen i supervisen les obres des de l'inici de l'encàrrec fins al final realitzant. Per obtenir ajuda d'un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer per a qualsevol projecte de construcció, vostè pot contractar aquests serveis al Departament Tècnic sense necessitat de contractar la realització de l'obra. Els principals treballs realitzats en comunitats són:

  • Rehabilitació d´ edificis.
  • Rehabilitació integral de façanes.
  • Rehabilitació interior de l´edifici.
  • Instalació d´ ascensor (inclòs estudi i projecte per Indústria).
  • Anàlisi estructural de l'edifici
  • Tractament d'humitats (capil · laritat, condensació, etc.)
  • Tractaments d'impermeabilització per a cobertes (integrals, superficials amb resines, etc)

Veure també:

REHABILITACIO d EDIFICIS ( REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ) - REHABILITACIÓ DE FAÇANES BARCELONA ( REHABILITACIÓN DE FACHADAS BARCELONA ) - RESTAURACIÓ d´EDIFICIS ( RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS )