APLICACIONS TÈCNIQUES

INDÚSTRIA - EDIFICACIÓ - OBRA CIVIL

REPARADORS

Som Distribuïdors de productes SIKA i MAPEI especialitzats en donar solucions especifiques per a la construcció, en edificació i obra civil en els camps de la reparació i protecció del formigó, el segellat de juntes, la impermeabilització estructural i l'enganxat rígid i elàstic de diferents elements.

CARBONATACIÓ

Som distribuïdors i aplicadors de productes SIKA i MAPEI especialment indicats per al tractament del deteriorament de les armadures i del formigó sofert per la carbonatació de les estructures de formigó.

ÀNODE DE SACRIFICI

Els ànodes s'utilitzen per a la protecció davant la corrosió d'estructures que estan enterrades o submergides en aigua dolça o salada, posant en contacte elèctric un metall més actiu (ànodes de sacrifici) que l'estructura a tractar, provocant que sigui aquest metall qual desgast i corroeixi en lloc de l'estructura.
A Novapox oferim un servei integral de protecció catòdica per ànode de sacrifici: Dissenyem, subministrem, col·loquem, revisem i mantenim el sistema.

LÀMINA DE FIBRA DE CARBONI

Subministradors i Aplicadors especialistes en làmina de polímer reforçat amb fibres de carboni (PRFC) dissenyat per reforçar estructures de formigó armat i maçoneria. S'adhereix externament sobre l'estructura per mitjà de la utilització de la formulació epoxídica Sikadur 30. El sistema SIKA CARBODUR-S-512 pot ser col·locat després de la preparació de la superfície de formigó o maçoneria, sense cap tipus d'instal·lació addicional.

REFORÇOS METÀL·LICS

Bagues i estintolaments metàl·lics.
Un pilar ha de ser reforçat en els casos d'una baixa resistència del formigó o bé per un augment de les càrregues a causa d'un canvi d'ús. Reforçar pilars existents mitjançant perfils angulars metàl·lics adossats als seus cantonades i platabandes és una solució molt freqüent en les obres de rehabilitació d'edificis.

REFORÇOS MITJANÇANT BIGUES EXTENSIBLES

Reforços de bigues i forjats mitjançant bigues telescòpiques de substitució funcional, afectats per aluminosi, oxidació, carbonatació, corcs, tèrmits o sobrecàrregues d'ús.

IMPERMEABILITZANTS

Reparació d'Estructures, Sistemes de Reforços estructurals, Segellats, Paviments, Impermeabilitzacions Rigida, Impermeabilitzacions Elàstica, Injeccions, Farcits i Ancoratges, Productes per a façanes...

LÀMINES DE BUTIL

Impermeabilització mitjançant làmines de cautxú EPDM, proporcionant gran versatilitat i polivalència davant els diferents tipus d'actuacions que es presenten a la rehabilitació i manteniment d'edificis.

TELES ASFÀLTIQUES

La tela asfàltica és una de les opcions més utilitzada per aïllar i impermeabilitzar terrasses i cobertes.
Aquestes làmines són col·locades sota del paviment o bé s'utilitzen làmines amb una protecció per utilitzar-la directament a la intempèrie.

PINTURES ASFÀLTIQUES

Impermeabilització mitjançant pintures bituminoses d'alta adherència al suport, molt utilitzat en obra grossa amb un alt rendiment impermeabilitzador i anticorrosiu, amb infinitat d'aplicacions, com impermeabilizacion d'estanys d'aigua potable, jardineres, o com a protecció del formigó armat.

POLIUREES

Impermeabilització mitjançant el sistema de projecció de poliureas en calent, basat en l'aplicació d'un elastòmer de dos components que proporciona un recobriment impermeabilitzant sense juntes, totalment continu, d'alta resistència donada la seva alta densitat. És la solució òptima per impermeabilitzar zones on el pas continuat de l'aigua o fins i tot productes químics poden crear filtracions. Un cop aplicada, la poliurea reacciona de forma ràpida de manera que en només 5-7 segons proporciona l'estabilitat necessària i pot ser transitada amb garanties.

PISCINES

Rehabilitació i reparació de tot tipus de piscines. Amb el pas del temps, els elements que conformen una piscina es van deteriorant, podent-produir filtaciones i fuites d'aigua en el got de l'estructura de piscina, fuites en les instal·lacions, despreniments de acabdos com gresites i elements de coronació.

COLLARINS I SEGELLATS

Impermeabilització de pas d'instal·lacions mitjançant morters d'altes prestacions i collarets, així com totes les solucions per al segellat intumescent d'instal·lacions.

INJECCIÓ DE RESINES PER CONSOLIDACIONS DE TERRENYS I FILTRACIONS A FONAMENTACIONS

Segellats de vies d'aigua en elements de fonamentació mitjançant injeccions de resines expansives. Injeccions de resines expansives per a la consolidació de terrenys, estabilitzant els fonaments d'edificacions mitjançant la milloria de les condicions naturals del terreny.

IMPERMEABILITZANTS EN CONTACTE AMB AIGUA

Som distribuïdors i aplicadors autoritzats de productes SIKA especialment dissenyats per a treballar segellats i impermeabilitzacions d'elements que estan en permanent contacte amb l'aigua.

NOVAJUNT FLEX

NOVAPOX som especialistes en subministraments i tractaments de juntes d'aglomerat flexible especialment indicat en circumstàncies de...

NOVAJUNT NEOPRÈ

Juntes de Neoprè armat, constituïdes per una banda de material elastomèric que proporciona elasticitat, resistència i durabilitat a la mateixa. Dins de la barreja de cautxú es troben uns reforços metàl·lics d'acer que li confereixen la rigidesa i resistència necessàries per transmetre les càrregues de trànsit.

JUNTA ELÀSTICA POLIETILÈ EXPANDIT

Realització de segellats en juntes de dilatació de façanes i cobertes mitjançant un cordó de polietilè expandit de cel·les tancada i massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, materials flexibles d'alta estanquitat.

HYPALON

Gràcies al seu excel·lent comportament a flexió i les seves excel·lents qualitats com impermeabilitzant fan d'aquest cautxú elastòmer un material molt utilitzat en juntes de dilatació.

PAVIMENTS DE RESINA EPOXI

NOVAPOX subministrem i apliquem productes Sika Floor amb altes prestacions.

PAVIMENTS D'ALTA ELASTICITAT POLIURETÀ

NOVAPOX som especialistes la realització i reparació de paviments continus per a indústria, edificació i obra civil.

PAVIMENTS AUTONIVELLANTS

NOVAPOX som especialistes la realització i reparació de paviments continus per a indústria, edificació i obra civil.

MORTERS

Morters per a reparacions estructurals de components reforçats amb fibres. S'utilitza per regenerar el formigó deteriorat per corrosió o diferents causes. Són fàcils d'utilitzar, ràpids i s'adhereixen sense imprimació.

Novapox | REHABILITACION Y OBRA CIVIL

NOVAPOX


C/França 14 b Nau nº 12
Pol.Ind. Pla de Llerona
08520 - Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

CONTACTE


Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
93 844 37 57

XARXES SOCIALS